Vår fördel

team

Professionellt team

Vi har ett erfaret professionellt team med nästan 20 år inom peptidområdet.De har mycket rik erfarenhet av peptidforskning och -utveckling och kan tillhandahålla ett komplett utbud av tekniska tjänster för att hjälpa kunder från den första peptidscreeningen till det senare stadiet av industrialiseringen.

Teknisk styrka

Vi kan tillhandahålla enkla och komplexa svåra peptider, inklusive banbrytande peptidmodifieringsteknologi.Peptidlängd upp till 100+ aminosyror.Vi kan bäst stötta våra kunder till ett konkurrenskraftigt pris med en kostnads- och tidsbesparande strategi, samtidigt som vi säkerställer produkternas kvalitet.

tech
kvalitetskontroll

Kvalitetsgaranti

Vi är enISO9001:2015certifierat företag.Vi fortsätter att förbättra kvalitetsledningssystemet, och samtidigt ger det också en plattform för ackumulering av internationellt rykte.

Kundernas nöjdhet

Vårt löfte är att låta varje kund vara nöjd med vår kvalitet och våra tjänster.

kund